Utleiebetingelser

VILLA OF ANGELS leies ut for kortere og lengere perioder gjennom hele året. Ved booking av "restperioder" mindre enn 45 dager før ankomst, kan spesielle rabatter påregnes. 

BINDENDE RESERVASJONEN/BOOKING og inngått leieavtale bekreftes og er endelig når forhåndsleien er innbetalt, og leieavtalen er sendt utleier i utfyllt stand. 20 % av leiebeløpet betales ved booking, det resterende 90 dager før ankomst. Depositum på 15 % av leiebeløpet, med minimum kr. 5000,- må være innbetalt 30 dager før ankomst. Ved booking mindre enn 30 dager før ankomst betales hele leiebeløpet og depositum ved booking.

ANSVARLIG LEIETAKER må være en person over 25 år. Ansvarlig leietaker må må selv bo i Villa of Angels i leieperioden. Formell leietager kan gjerne være et fima, så lenge det finnes en ansvarlig på firmaets vegne som bebor huset i leieperioden.Villa of Angels kan ikke leies videre til tredje person. Antall beboere må ikke overstige antallet som er oppgitt i avtalen uten at dette er avtalt med utleier på forhånd. 

LEIEPERIODEN kan variere, men minimum er 3 dager. Det er ingen bestemt ankomstdag, og leieperioden kan være fleksibel, men det mest vanlige er hele kalenderuker. Innsjekk og utsjekk er normalt som hotell kl. 12.00 og kl. 15:00, men kan tilpassess etter avtale. 

INNSJEKK OG UTSJEKK. Vår lokale reresentant vil møte gjestene i villaen ved ankomst, og gå gjennom villaen og dens utstyr og tekniske funksjoner.  

BEHANDLING AV VILLAEN i leieperioden. Vask etter avreise er alltid innkludert i leieprisen. Det samme er sengetøy, håndklær og badekåper. Men det forutsettes at leietaker sørger for normal orden og renslighet under oppholdet, at villaen forlates ryddet, og at dekketøy mm som ikke er vasket opp, er satt i oppvaskmaskinene 

KLAGER - dersom det er noen - må fremsettes løpende (uten ugrunnet opphold). Vi strekker oss langt for å sørge for at alle forhold skal være perfekte og i samsvar med forhåndsinformasjon, men kan ikke holdes ansvarlig for forhold som er utenfor vår kontroll/ force majeure.

LEIEPRIS vil variere gjennom året, og gis på forespørsel basert på hvor mange beboere som skal inngå i leieforholdet. Prisen. Villaen kan leies av færre personer enn det er kapasitet til, og som bare vil benytte færre soverom enn 8. Men hele villaen inngår i leieforholdet, og det vil kun være ett leieforhold av gangen.  

DEPOSITUM Depositumet er 15% av leiesummen og minimum kr. 5000,-. Depositumet skal dekke skader utover normal slitasje som eventuellt skjer i leieperioden. Ved skader som overstiger depositumet, kan leietager i grove tilfeller bli etterfakturert. Villa of Angels er forsikret mot skader, men leietagere kan bli gjort ansvarlig for alle skader og herværk. Vi anbefaler derfor leietagere å ha forsikringer som gir dekning for skader den reisende kan påføre 3 part. Depositum returneres leietager senest 30 dager etter avreise, med fratrekk av eventuelle konstaterte skader elle mangler.

ENDRING av leieperioden gjør vi kostnadsfritt dersom det er mulig. Utvidelse er alltid hyggelg. Avbestilling kortere enn 3 måneder før leiestart er ikke ønskelig, og gir utleier rett til å ta dekning i depositum for det leietap som måtte oppstå.

SKADER kan skje. Leietaker forplikter seg til å ta godt vare på boligen og forlate den i samme stand som ved ankomst. Dersom det skulle oppstå en vesentlig skade, dvs ut over ket knust glass eller annen mindre forhold, må utleier umiddelbart meldes dette på telefon eller mail. På vegne av utleier vil utleieres representant ha tilgang til villaen for å vurdere skaden og få utført nødvendige reparasjoner eller erstatte det som er skadet. Leietakere må ikke selv forsøke å reparere en skade. Vi anbefaler leietager å ha reiseforsikring eller annen dekning i norsk selskap som dekker eventuielle skader.

Villa of Angles må ikke benyttes til ervervsvirksomhet i leieperioden. Ved misbruk av Villa of Angels må denne forlates omgående - i et slikt tilfelle vil innbetalt leie og depositum ikke bli refundert.

AVBESTILLING som skjer mer enn 6 måneder før leieperiodens starter, medfører refusjon av alle innbetalte beløp. Ved avbestilling etter denne tid vil innebtalte beløp kunne tas til dekning av leietap dersom ikke andre leieforhold kan etableres. Vi anbefaler at leietaker tegner forsikring som kan dekker tapet dersom avbestillingen skyldes sykdom eller skade.